Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má po tobě, Bože

15.9.2019

Jeden cestovatel popisoval svůj zážitek z vyprahlé centrální Sýrie, kdy bylo možné přijít velice blízko k pijícím laním: byly tak zaujaté vodou, že si ho nevšímaly. Říká se, že když žíznivý jelen ucítí vodu, rozběhne se k ní šílenou rychlostí, a nic ho nezastaví. Obvyklá rychlost jelena, když se rozeběhne, je asi 40 kilometrů za hodinu, zatímco když běží za vodou, ale dokáže zrychlit až na sedmdesát kilometrů v hodině. To vyjadřuje také biblický žalm, v němž kde se zpívá: „Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má po tobě, Bože“ (Žl 42,1).

Podobně jako žíznivou zvěř nic nezastaví před úprkem k vodě, tak člověka toužícího po Bohu nic nezastaví v tom, aby spěchal ke křtu. Proto se tento žalm zpíval při procesích katechumenů. Jeleni bývali vyobrazeni na portálech domů určených pro křest, tzv. baptisterií. V Římě v takovém domě jako chrliče křestní vody sloužily právě sochy laní.
Ježíš byl pokřtěn v Jordánu, a proto také zřejmě první křesťané křtili v řekách. Staré legendy vyprávějí o svatém Petrovi, jak křtil v římské Tibeře, a o svatém Viktorovi, že křtil v moři.

Již ve druhém století začala být voda ke křtu také žehnána. Voda ke křtu se dnes žehná při každých křtinách, jen v době velikonoční se křtí tou vodou, která byla požehnána o Veliké noci. Až budete opět na velikonoční vigilii, všimněte si, že při žehnání křestní vody kněz v jednu chvíli vezme paškál, obrovskou a zdobenou velikonoční svíci, od níž si na začátku všichni rozsvěceli svíčky a která představuje vzkříšeného Ježíše, a tuto svíci třikrát ponoří do vody. Je to krásný symbol toho, že vodu ke křtu žehná sám Ježíš, že do ní sestupuje jeho moc. Jako byla posvěcena řeka Jordán, když byl do ní Ježíš ponořen svým bratrancem Janem, tak je každá voda ke křtu posvěcena samotným Ježíšem. Náš Pán z živlu, který udržuje pozemský život, dělá nástroj, který nám dává život věčný.
 

Z knížky

Tvůj křest a biřmování

Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Kněz Radek k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu.

Knížka poslouží všem, kteří byli pokřtěni jako malé děti, těm, kdo se po křtu v dospělosti chtějí ohlédnout za důležitou událostí svého života, i čerstvě biřmovaným, aby se milost, kterou přijali, nevytratila ve víru každodenního života. Užitečná je i pro všechny, kdo se před Velikonocemi připravují na obnovu křestních závazků. Kapitolky lze číst soukromě i při setkávání malého společenství.

Sekce: kalendárium   |   Tisk   |   Poslat článek známému